Nákupní řád internetového obchodu AROBOT – robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• v hotovosti na některém výdejním místě Uloženky nebo Zásilkovny, které si vybral kupující v objednávce (místo Zásilkovny nám napište do poznámky);
• bezhotovostně převodem na korunový účet prodávajícího č. 670 100 - 220 662 2963 / 6210, vedený u společnosti MBANK (dále jen „účet prodávajícího“);
• bezhotovostně převodem na EURO účet prodávajícího č. 220 066 1128 / 2010, IBAN účtu: CZ4220100000002200661128, BIC kód: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti FIO banka, vedený v měně EUR - výhodný pro platby ze Slovenska (dále jen „účet prodávajícího“);
• prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou - nákup na splátky iplatba.cz - On-line splátkový prodej Cofidis, detailní popis najdete v sekci INFORMACE  http://www.arobot.cz/informace/on-line-splatkovy-prodej-cofidis.htm
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Při dodání zboží na Slovensko subjektům, kteří jsou plátci DPH, můžeme fakturovat cenu zboží bez DPH a faktura je vystavena v Eurech.