Nákupní řád internetového obchodu AROBOT – robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače


Údržba ložisek hlavních rotačních kartáčů

TYPICKÝ PROJEV NEVYČIŠTĚNÝCH LOŽISEK:
- robot po chvíli hlásí chybu 2
- hlavní kartáč drhne o mřížku
- netočí se kartáče
- robot klepe, cvaká, vrže, skřípe
- robot sbírá nečistoty pouze do spodní přihrádky s filtrem 

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY:
Otevřete krycí mřížku kartáčů a kartáče vyndejte 

Tahem sundejte žlutá ložiska a vyčistěte prostor pod nimi

TYPICKÉ NÁSLEDKY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU:

Nová mřížka
Nová mřížka. Mřížka nového středového modulu bez známek opotřebení. Míra opotřebení této části zpravidla určuje rozsah poškození převodového soukolí a případnou nutnost výměny celého modulu. Samotné poškození tohoto dílu je pouze měřítkem mnohem závažnějšího poškození uvnitř modulu.

pohled z jiného úhlu :

 

Poškozená mřížka
Lehce odřená mřížka. Mřížka středového modulu je lehce obroušená nadměrným tlakem žlutého kroužku na straně štětinového kartáče. Tlak kartáče na mřížku je způsobený nahromaděnými nečistotami pod ložiskem kartáče. Tento typ poškození zpravidla nevyžaduje výměnu modulu a robot je po vyčistění ložisek plně funkční.

pohled z jiného úhlu :

Zničená, zdeformovaná mřížka
Zničená, zdeformovaná mřížka. Mřížka středového modulu je velmi obroušená a zdeformovaná teplem, které vznikne třením žlutého kroužku na straně štětinového kartáče o mřížku. Tlak kartáče na mřížku je způsobený nahromaděnými nečistotami pod ložiskem kartáče. V tomto případě je zpravidla zničené i převodové soukolí v modulu a modul je potřeba vyměnit.

pohled z jiného úhlu :

 

 

Údržba bočního kartáčku

TYPICKÝ PROJEV ŠPATNÉ ÚDRŽBY BOČNÍHO KARTÁČKU:
- boční kartáček se netočí
- boční kartáček se samovolně zastavuje

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY:
Odšroubujte a tahem vzhůru sundejte boční kartáček a odstraňte nečistoty pod ním

 

TYPICKÉ NÁSLEDKY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU:

Nový modul bočního kartáčku
Hnací hřídelka je pevně usazena v těle modulu a prostor kolem ní je dobře utěsněn proti nečistotám. Dokud nedojde k úplnému vydření prostoru kolem hřídelky, není zpravidla nutné modul měnit a k nápravě pomůže pouhé vyčištění.

 

Zničený modul bočního kartáčku
Prostor kolem hnací hřídelky je vybroušen  nahromaděnými nečistotami z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby. Vybroušeným prostorem kolem hnací hřídelky se do modulu dostávají další nečistoty, až dojde k jeho úplnému selhání. V takovém případě je nutné modul vyměnit.

 

 

Údržba předního kolečka

TYPICKÝ PROJEV ŠPATNÉ ÚDRŽBY PŘEDNÍHO KOLEČKA:
- přední kolečko vypadává
- přední kolečko se ztěžka otáčí
- přední kolečko vrže a skřípe

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY:
Tahem vyndejte modul předního kolečka z těla robota, z modulu vyndejte kolečko a z kolečka vyjměte kovovou osičku. Vše vyčistěte a poskládejte zpět.